mehram-img

ñ¯ÕÃíÅ Ú¯ä» – B@BD

ñ¯ÕÃíÅ Ú¯ä» – B@BD

mehram-thumb
modern-kheti-pb-thumb
modern-kheti-pb-img

ÃòË–î§âÆÕðé Çò¾Ú êËÇÕ§× Áå¶ ñ¶ìÇ¦× çÆ îÔ¾ååÅ

ÃòË–î§âÆÕðé Çò¾Ú êËÇÕ§× Áå¶ ñ¶ìÇ¦× çÆ îÔ¾ååÅ

modern-kheti-pb-img

ÃòË–î§âÆÕðé Çò¾Ú êËÇÕ§× Áå¶ ñ¶ìÇ¦× çÆ îÔ¾ååÅ

ÃòË–î§âÆÕðé Çò¾Ú êËÇÕ§× Áå¶ ñ¶ìÇ¦× çÆ îÔ¾ååÅ

modern-kheti-pb-thumb
ghar-shringar-maazine-thumb
ghar-shringar-img

õÈìÃÈðåÆ çÅ Ö÷ÅéÅ

Ø𶬠ÇìÀ±àÆ êÅðñð

õÈìÃÈðåÆ çÅ Ö÷ÅéÅ

Ø𶬠ÇìÀ±àÆ êÅðñð

modern-kheti-calendar-pb-img

ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੈਲੰਡਰ 2022 ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ  

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦਾਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਕੈਲੰਡਰ ਸੁਆਣੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਮੁੱਲੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਸੁਹੱਪਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਉ ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈਏ।

cal-gharshringar-pic-thumb
modern-kheti-subtitle-pb-pic-thumb
modern-kheti-subtitle-pb-lgo-img

ਮਾਰਡਨ ਖੇਤੀ ਅੈਗਰੋ ਕੈਲੰਡਰ 2022 ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ 

ਸਾਲ 2022 ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀਕੈਲੰਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਣਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।